Sezóna 2019/20 předčasně ukončena kvůli pandemii koranaviru

  • Na základě rozhodnutí VV FAČR sděluje VV OFS, že soutěžní ročník 2019/2020 je ukončen.

STK OFS UH na základě rozhodnutí VV FAČR rozhodla, že:

  • ke dni 8.4.2020 se ukončuje SR 2019/2020 – mistrovské a pohárové zápasy
  • Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.