Poselství

Spolek FC Žítková se hlásí k tradici bratrství Čechů a Slováků a chce ho vtělit do společného Česko – Slovenského sportovního týmu.

Základním účelem a hlavní činností spolku je:

  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet účastí v mistrovských soutěžích kopané (organizovaných FAČR) podmínky pro vznik prostředí schopného spojovat sportovce z obou republik,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • organizovat kulturní a osvětové akce a tím přispět k prohloubení společné vzájemnosti Čechů a Slováků,
  • rozvíjet spolupráci a přátelství mezi obyvateli obcí na moravské i slovenské straně hranice,
  • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejich školení,
  • vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnit jim širokou informovanost jak v oblasti sportu, tak i v oblasti kultury,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví a pod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.